KnihyČinčila Vlnatá
-      Toto je, podle mne, druhá nejlepší kniha o činčilách.
-      Je tu vše od A do Z.
-      Stručná, jasná a věcná.
-      Barevné fotografie jsou tu samozřejmostí.

Činčila jako domácí zvíře
-      Tato kniha se nedá nazvat knihou, ale jen informativní brožurkou.
-      Je hezky napsaná, ovšem několika informacemi se už liší od „reality“
(je psaná r. 2007 a některé informace jsou již dávno minulostí). např.:  u chovu 2 samců.
-      Je doplněna o krásné ilustrace a fotografie.

Činčila
-      Knížka je velmi hezky napsaná, ovšem je jen informativní.

-      Jsou zde jen základní informace, občas né moc pravdivé.


 

Bydlí s námi Činčila

-      Je to spíše brožurka než knížka.

-      Je to jen souhrn základních informací o činčilách.

-      S některými texty zásadně nesouhlasím (např.: krmení činčily slunečnicovým semenem) apod.


 

Chov činčil pravých

-      Tato kniha je určena velkochovatelům činčil.

-      Je zaměřena na chov činčily, jako kožešinového zvířete, nikoliv domácího mazlíčka.


 

Základy chovu kožešinových činčil

-      Kapitola o činčilách je zaměřena též na kožešinový chov, navíc informace o činčile jako takové, jsou velmi strohé.


 

Hlodavci

-      Činčile tu je věnována dvojstránka.

-      Je to prakticky výtah druhé knížky.

(Robimaus – Činčila vlnatá)


 

Malé Hlodavce

-      Z této knihy jen jedna kapitola je věnována činčilám.

-      Kniha se zaměřuje na veterinární problematiku a podávání léků, chovem a výživou se zabývá pouze okrajově. Objevují se zde odborné pojmy, tato kniha je určena spíše veterinárním lékařům nebo zkušenějším chovatelům, kteří se touto problematikou zabývají.


 

Chov kožešinových zvířat

-      Jsou to skripta, nikoli kniha.

-      Činčilám je zde věnovaná jedna kapitola. Informace jsou orientované na velkochovy, kožkování, hodnocení srsti, ale naleznete zde pár informací o zdravotní problematice.